Tin tức

Dịch vụ kiểm định nhà xưởng cấp giấy chứng nhận an toàn 2024

Dich vu kiem dinh nha xuong cap giay chung nhan an toan 2024 kiểm định nhà xưởng

Kiểm định nhà xưởng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình nhà xưởng, bao gồm kết cấu chịu lực, hệ thống điện nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông gió,… nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Kiểm định nhà xưởng là gì?

Kiểm định xây dựng là một quá trình quan trọng trong việc kiểm tra và xác định chất lượng của công trình xây dựng hoặc xác định nguyên nhân gây hư hỏng cho sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng. Quá trình này kết hợp việc thực hiện thí nghiệm, quan trắc và sử dụng kiến thức chuyên môn để đánh giá chất lượng công trình, cũng như khả năng chịu lực của các thành phần và công trình xây dựng.

Vì sao cần kiểm định nhà xưởng?

 • Đảm bảo an toàn cho người sử dụng: Nhà xưởng là nơi tập trung nhiều người lao động và máy móc, thiết bị. Do vậy, việc kiểm định nhà xưởng giúp phát hiện các hư hỏng, nguy cơ tiềm ẩn để có biện pháp khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
 • Đảm bảo chất lượng công trình: Kiểm định nhà xưởng giúp đánh giá chất lượng công trình so với thiết kế ban đầu, từ đó có biện pháp sửa chữa, cải tạo để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả và bền vững.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà xưởng thuộc công trình xây dựng công cộng bắt buộc phải được kiểm định định kỳ.
 • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp: Việc thực hiện kiểm định nhà xưởng thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến an toàn lao động và chất lượng công trình, từ đó nâng cao uy tín của doanh nghiệp với khách hàng và đối tác.

Các công việc cần kiểm định chứng nhận chất lượng nhà xưởng:

 • Kiểm tra kết cấu chịu lực: Khảo sát hiện trạng, thí nghiệm vật liệu, tính toán kiểm tra kết cấu chịu lực của các bộ phận công trình như: móng, dầm, cột, sàn, mái,…
 • Kiểm tra hệ thống điện: Kiểm tra hệ thống điện, hệ thống tiếp địa, hệ thống chống sét,… đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Kiểm tra hệ thống nước: Kiểm tra hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… đảm bảo an toàn và vệ sinh.
 • Kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy: Kiểm tra hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống thông gió,… đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
 • Kiểm tra hệ thống thông gió: Kiểm tra hệ thống thông gió, đảm bảo cung cấp đủ khí tươi cho người lao động và làm mát nhà xưởng.

Quy định về thời gian kiểm định công trình nhà xưởng:

 • Công trình nhà xưởng có kết cấu chịu lực bằng thép: Kiểm định định kỳ 2 năm/lần.
 • Công trình nhà xưởng có kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép: Kiểm định định kỳ 4 năm/lần.
 • Công trình nhà xưởng có nguy cơ cao: Kiểm định định kỳ 1 năm/lần.

Việc thực hiện kiểm định nhà xưởng theo một chu kỳ cố định là một phần quan trọng của việc duy trì và bảo dưỡng công trình xây dựng. Chu kỳ này được thiết lập để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hư hỏng và sự xuống cấp của công trình trong quá trình sử dụng. Mục tiêu của việc kiểm định chu kỳ này là đảm bảo rằng bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được xử lý kịp thời, giúp duy trì khả năng chịu tải và tuổi thọ của công trình.

Chu kỳ kiểm định công trình thường được quy định bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến bảo trì và kiểm định. Ví dụ, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9343:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì” quy định chu kỳ kiểm định như sau:

Công trình đặc biệt quan trọng: từ 2 đến 3 năm.

Công trình thường xuyên có rất đông người làm việc hoặc qua lại: từ 3 đến 5 năm.

Công trình công nghiệp và dân dụng khác: từ 5 đến 10 năm.

Công trình thường xuyên chịu ăn mòn khí hậu biển và ăn mòn hóa chất: từ 1 đến 2 năm.

Chu kỳ kiểm định này giúp đảm bảo rằng công trình được theo dõi và đánh giá thường xuyên, giúp ngăn ngừa các vấn đề lớn hơn và bảo vệ tài sản xây dựng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công trình có tính quan trọng cao hoặc có yếu tố an toàn và bảo vệ môi trường.

Quy trình kiểm định nhà xưởng:

Quy trình thực hiện kiểm định trực tiếp công trình là một phần quan trọng của quá trình đảm bảo chất lượng và an toàn trong xây dựng. Dưới đây là một quy trình tổng quan để thực hiện kiểm định trực tiếp công trình:

 1. Tiếp nhận yêu cầu: Doanh nghiệp gửi yêu cầu kiểm định đến đơn vị kiểm định.
 2. Ký hợp đồng: Hai bên ký hợp đồng kiểm định, thống nhất các nội dung về phạm vi kiểm định, thời gian kiểm định, chi phí kiểm định,…
 3. Thực hiện kiểm định: Đơn vị kiểm định tiến hành khảo sát hiện trạng, thí nghiệm vật liệu, tính toán kiểm tra,…
 4. Lập báo cáo kết quả kiểm định: Đơn vị kiểm định lập báo cáo kết quả kiểm định, nêu rõ các kết quả kiểm tra, đánh giá và kết luận về chất lượng công trình.
 5. Cấp chứng nhận chất lượng: Nếu công trình đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đơn vị kiểm định sẽ cấp chứng nhận chất lượng cho công trình.

kkyk kiểm định nhà xưởngBước 1: Chuẩn bị Trước Kiểm Định

Xác định Mục tiêu: Xác định mục tiêu cụ thể của kiểm định, bao gồm kiểm tra chất lượng, tuân thủ thiết kế, đảm bảo an toàn, và tuổi thọ của công trình.
Lập Kế Hoạch Kiểm Định: Phối hợp với các bên liên quan để lên kế hoạch chi tiết cho quá trình kiểm định. Xác định thời gian, phạm vi kiểm định, và nguồn lực cần thiết.
Chuẩn Bị Tài Liệu: Đảm bảo tất cả tài liệu thiết kế, thiết kế thi công, hồ sơ kỹ thuật và bất kỳ tài liệu liên quan nào được kiểm tra và sẵn sàng sử dụng trong quá trình kiểm định.

Bước 2: Thực Hiện Kiểm Định Trực Tiếp

Kiểm Tra Hiện Trạng: Đến công trường và kiểm tra hiện trạng công trình. Ghi nhận bất kỳ vấn đề hoặc hư hỏng nào.

Kiểm Tra Thiết Bị và Vật Liệu: Kiểm tra sự tuân thủ của các thiết bị và vật liệu được sử dụng trong xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định.

Kiểm Tra Công Nghệ Thi Công: Xác định liệu công nghệ thi công đang được sử dụng có tuân thủ thiết kế và quy định kỹ thuật hay không.

Kiểm Tra An Toàn: Đảm bảo rằng các biện pháp an toàn đã được áp dụng đúng cách để bảo vệ người lao động và người dân xung quanh công trường.

Kiểm Tra Chất Lượng: Thực hiện kiểm tra chất lượng cho từng phần của công trình để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định.

Ghi Nhận Các Sự Cố: Nếu có vấn đề hoặc sự cố phát sinh, ghi nhận chúng một cách chi tiết và xác định các biện pháp sửa chữa hoặc điều chỉnh cần thiết.

Bước 3: Lập Báo Cáo Kiểm Định

Lập Báo Cáo: Tạo báo cáo chi tiết về kết quả kiểm định, bao gồm tất cả các sự cố và phát hiện. Báo cáo cũng nên đề cập đến việc tuân thủ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phân loại Sự Cố: Phân loại sự cố thành các loại, bao gồm sự cố nghiêm trọng cần khắc phục ngay lập tức và sự cố có thể xử lý trong thời gian sau.

Bước 4: Đưa Ra Phản Hồi và Biện Pháp Sửa Chữa

Phản Hồi cho Nhà Thầu: Gửi báo cáo kiểm định và phản hồi cho nhà thầu và các bên liên quan để đảm bảo rằng các vấn đề đã được nêu rõ và yêu cầu sửa chữa.

Thực Hiện Biện Pháp Sửa Chữa: Điều chỉnh công trình dựa trên phản hồi và yêu cầu sửa chữa. Thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết sự cố.

Bước 5: Ký Giấy Chứng Nhận (Nếu Có)

Kiểm Tra Tổng Thể và Ký Giấy Chứng Nhận: Sau khi tất cả các sự cố được xử lý và công trình đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu, kiểm tra tổng thể và ký giấy chứng nhận cho công trình (nếu có).

Quy trình này giúp đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng tiêu chuẩn, an toàn, và đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

ukyuik kiểm định nhà xưởng

Chi phí tiến hành kiểm định nhà xưởng gồm:

 • Chi phí khảo sát hiện trạng: Bao gồm chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, chi phí dụng cụ,…
 • Chi phí thí nghiệm vật liệu: Bao gồm chi phí lấy mẫu, chi phí thí nghiệm,…
 • Chi phí tính toán kiểm tra: Bao gồm chi phí nhân công, chi phí phần mềm,…
 • Chi phí lập báo cáo kết quả kiểm định: Bao gồm chi phí nhân công, chi phí văn phòng phẩm,…
 • Chi phí cấp chứng nhận chất lượng: Bao gồm chi phí lệ phí, chi phí in ấn,…

CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH TẠI Group 4N: (Căn cứ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng)

Công việc kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Group 4N đồng hành với các chi phí sau đây:

A) Chi phí khảo sát hiện trạng đối tượng kiểm định công trình;

B) Chi phí lập đề cương, thẩm tra đề cương và dự toán kiểm định công trình;

C) Chi phí thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm định công trình;

D) Chi phí thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá chất lượng công trình;

E) Chi phí lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình;

Group 4N là một Công ty có năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Được công nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316425344 do Sở Kế hoạch-Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Chúng tôi cũng đã nhận được chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ ISOQ Việt Nam với mã số ISOQ.2113-QMS, đánh dấu khả năng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thiết kế xây dựng và lập dự toán công trình, thẩm tra thiết kế và dự toán, giám sát thi công công trình, quan trắc công trình, tư vấn đấu thầu và lập dự toán, thi công xây lắp công trình và thi công xây lắp thiết bị.

Chi phí thực hiện kiểm định nhà xưởng như thế nào? phụ thuọc những yếu tố nào.

Chi phí thực hiện kiểm định nhà xưởng có thể biến đổi dựa trên một loạt yếu tố. Dưới đây là những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến chi phí kiểm định:

Kích thước và quy mô của công trình: Công trình lớn hơn và phức tạp hơn thường đòi hỏi nhiều hơn về thời gian và nguồn lực để kiểm định, do đó có chi phí cao hơn.
Loại công trình: Loại công trình cụ thể cũng ảnh hưởng đến chi phí. Công trình công nghiệp, nhà xưởng, cầu đường có thể đòi hỏi các phương pháp kiểm định khác nhau và có chi phí khác biệt.
Phạm vi kiểm định: Đôi khi, việc kiểm định có thể bao gồm một loạt các yếu tố như kiểm tra cường độ bê tông, kiểm tra cốt thép, kiểm tra kết cấu chịu lực, kiểm tra an toàn, v.v. Mỗi phần kiểm định sẽ có chi phí riêng.
Địa điểm: Vị trí địa lý của công trình cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí. Nếu công trình nằm ở vùng có điều kiện hạ tầng kém hoặc cần phải di chuyển đội ngũ kiểm định đến từ xa, thì chi phí vận chuyển và lưu trú cũng cần xem xét.
Tính năng đặc biệt của công trình: Các công trình đặc biệt quan trọng hoặc yêu cầu kiểm định đặc biệt (như các công trình trong ngành công nghiệp hóa chất hoặc dầu khí) thường đòi hỏi các phương pháp kiểm định đắt tiền hơn.
Thời gian và kiểm định định kỳ: Kiểm định định kỳ theo chu kỳ cố định có thể tiết kiệm chi phí so với việc kiểm định không định kỳ hoặc chỉ khi có vấn đề xảy ra.
Nhà thầu kiểm định: Chọn nhà thầu kiểm định có uy tín và kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đến chi phí. Những nhà thầu có thương hiệu tốt có thể tính giá đắt hơn nhưng đảm bảo chất lượng kiểm định.
Yêu cầu bổ sung: Nếu có yêu cầu bổ sung như lập bản vẽ, báo cáo chi tiết hoặc kiểm tra thường xuyên hơn, thì chi phí cũng có thể tăng.
Điều kiện công trình hiện tại: Công trình có hư hỏng hoặc vấn đề kỹ thuật cần sửa chữa trước khi kiểm định sẽ đòi hỏi thêm chi phí bảo trì và sửa chữa.
Yêu cầu pháp lý và quy định: Các yêu cầu và quy định pháp lý địa phương hoặc quốc gia có thể đòi hỏi kiểm định cụ thể và phức tạp, ảnh hưởng đến chi phí.
Do đó, để xác định chi phí chính xác cho việc kiểm định nhà xưởng, cần thực hiện một cuộc thảo luận chi tiết với nhà thầu kiểm định và xem xét tất cả các yếu tố trên để đảm bảo rằng ngân sách được quản lý hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của công trình cụ thể.

Lưu ý: Chi phí kiểm định nhà xưởng sẽ thay đổi tùy theo diện tích nhà xưởng, phạm vi kiểm định, đơn vị kiểm định và thời điểm kiểm định.

Nội Dung Kiểm Định Nhà Xưởng:

Kiểm định nhà xưởng là một quá trình quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Nội dung kiểm định nhà xưởng bao gồm:

Đối Với Kết Cấu Bê Tông Cố Thép:

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt, thấm, bong tróc, và xâm thực.

Kiểm tra kích thước tổng thể của công trình và kích thước hình học của các phần như móng, cột, dầm và sàn.

Kiểm tra cường độ của bê tông trong các phần của công trình như cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra số lượng và đường kính của cốt thép trong các phần cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra cường độ của cốt thép trong các phần cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra độ võng của dầm và sàn.

Kiểm tra rung động gây ra bởi thiết bị.

Kiểm tra chiều dày của lớp bê tông bảo vệ các phần cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra độ thẳng đứng của các cột.

Kiểm tra độ nghiêng tổng thể của công trình.

Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình.

Đối Với Kết Cấu Thép:

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt.

Kiểm tra kích thước tổng thể của công trình và kích thước hình học của các khung thép.

Kiểm tra cường độ của cốt thép trong khung kèo.

Kiểm tra số lượng, chất lượng liên kết bu lông và mối hàn ở các mắt liên kết.

Kiểm tra biến dạng cục bộ của các chi tiết liên kết.

Kiểm tra biến dạng/nghiêng của bản bụng kèo.

Kiểm tra độ võng của khung kèo.

Trách Nhiệm Của Chủ Đầu Tư Về Kiểm Định Nhà Xưởng:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc kiểm định nhà xưởng bao gồm:

Tổ chức và thực hiện kiểm định hoặc thuê đơn vị kiểm định có đủ năng lực để thực hiện kiểm định.

Cung cấp hồ sơ và tài liệu liên quan cho tổ chức kiểm định, bao gồm hồ sơ bảo trì, bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, và các tài liệu khác cần thiết cho công tác đánh giá.

Thẩm tra và phê duyệt đề cương kiểm định.

Giám sát quá trình kiểm định.

Xem xét và xác nhận kết quả kiểm định. Trong trường hợp kết quả chưa đạt yêu cầu, Chủ Đầu Tư yêu cầu kiểm định bổ sung hoặc kiểm định lại.

Gửi kết quả kiểm định đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Lưu trữ hồ sơ kiểm định vào hồ sơ bảo trì công trình.

Trách Nhiệm Của Đơn Vị Kiểm Định Nhà Xưởng:

Lập đề cương đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các quy định của hợp đồng xây dựng.

Thực hiện đánh giá theo đề cương được phê duyệt.

Lập báo cáo kết quả đánh giá và trình Chủ Đầu Tư.

Chịu trách nhiệm về chất lượng công tác đánh giá do mình thực hiện.

Kinh nghiệm lựa chọn đơn vị kiểm định nhà xưởng uy tín, có đủ năng lực

Lựa chọn đơn vị kiểm định nhà xưởng uy tín, có đủ năng lực là yếu tố quan trọng để đảm bảo kết quả kiểm định chính xác, khách quan, giúp doanh nghiệp an tâm về chất lượng và an toàn của nhà xưởng. Dưới đây là một số kinh nghiệm lựa chọn đơn vị kiểm định uy tín:

1. Tìm hiểu thông tin về đơn vị kiểm định:

 • Kiểm tra giấy phép hoạt động: Đơn vị kiểm định phải có Giấy phép hoạt động do Bộ Xây dựng cấp.
 • Kinh nghiệm hoạt động: Lựa chọn đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định nhà xưởng.
 • Đội ngũ nhân viên: Đội ngũ nhân viên kiểm định phải có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề.
 • Trang thiết bị: Đơn vị kiểm định phải có trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu kiểm định.
 • Thành tích và uy tín: Tham khảo các thành tích, dự án mà đơn vị kiểm định đã thực hiện.

2. So sánh giá cả dịch vụ:

 • Yêu cầu báo giá từ nhiều đơn vị để so sánh.
 • Lưu ý không nên lựa chọn đơn vị có giá rẻ nhất vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

3. Tham khảo ý kiến khách hàng:

 • Tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ kiểm định của đơn vị.
 • Tham khảo các đánh giá trên mạng xã hội hoặc website của đơn vị.

4. Gặp gỡ trực tiếp đại diện đơn vị kiểm định:

 • Gặp gỡ trực tiếp để trao đổi về nhu cầu kiểm định và yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Đánh giá thái độ phục vụ và sự chuyên nghiệp của đơn vị.

Một số lưu ý khi lựa chọn đơn vị kiểm định nhà xưởng:

 • Cẩn thận với các đơn vị chào mời dịch vụ với giá rẻ bất ngờ.
 • Yêu cầu đơn vị kiểm định cung cấp đầy đủ hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề.
 • Ký hợp đồng rõ ràng, chi tiết về các nội dung liên quan đến dịch vụ kiểm định.

Đơn vị tư vấn kiểm định nhà xưởng uy tín chuyên nghiệp

Tại Group 4N, chúng tôi luôn coi mỗi thành viên trong đội ngũ của chúng tôi như là một mắt xích quan trọng. Chúng tôi thấu hiểu rằng trách nhiệm và sứ mệnh của mỗi thành viên là mang đến giá trị và sự an tâm cho khách hàng, ngay cả khi dự án đã hoàn thành. Với Group 4N, chúng tôi luôn tin rằng mọi vấn đề khó khăn đều có hướng giải quyết phù hợp.

Chúng tôi phối hợp với công ty Zena là đơn vị đầu nghành trong lĩnh vực kiểm định nhà xưởng

Chúng tôi tự hào là một công ty kiểm định uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn coi trọng việc duy trì sự tin tưởng của khách hàng bằng cách đảm bảo tiến độ công việc, chất lượng công việc và hiệu suất chi phí.

Về tiến độ công việc, chúng tôi cam kết luôn hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi làm việc đồng bộ và linh hoạt với nhau để đảm bảo điều này.

Về chất lượng công việc, chúng tôi sử dụng năng lực và kinh nghiệm đã tích luỹ từ hàng ngàn dự án trước đây để đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp với điều kiện cụ thể và mục tiêu ban đầu của khách hàng.

Về chi phí, chúng tôi cam kết cung cấp ngân sách kinh tế và hiệu quả. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng giá trị mà khách hàng chi trả là xứng đáng với dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Chúng tôi cũng có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại. Group 4N tự hào về bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định an toàn cho nhà máy và nhà xưởng.

Chúng tôi đã được Bộ Xây Dựng – Cục Quản Lý Hoạt động Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xây dựng và kiểm định nhà xưởng. Chúng tôi được công nhận là Công ty Kiểm định xây dựng và kiểm định nhà xưởng Hạng 1 trên toàn quốc, phục vụ các khu vực Bắc – Trung – Nam.

5/5 - (1 bình chọn)
author-avatar

About Phan Thanh Nguyễn

Tốt nghiệp Kỹ sư Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, từng kinh qua nhiều vị trí kỹ sư, chỉ huy trưởng các công trình lớn như Nhà máy Yoneyawa - Hòa Cầm, Đường Trường Sơn Đông, Nhà máy Ajinomo - Đồng Nai, và hàng chục ngôi nhà dân dụng khác. Tôi hy vọng sẽ đem lại giá trị tốt nhất với quý khách, giúp quý khách an tâm ở mái ấm bền vững của gia đình mình.

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *