Tin tức

Dịch vụ Kiểm định nhà xưởng uy tín chuyên nghiệp 2023

Group 4N cùng phối hợp với công ty ZENA giới thiệu tới các bạn về dịch vụ kiểm định nhà xưởng, chứng nhận về vấn đề an toàn, chịu lực, lắp đặt. Các bạn tham khảo chi tiết bài viết về quy trình và các bước thực hiện.

Hoạt động kiểm định nhà xưởng nhằm mục đích kiểm tra, xác định chất lượng của nhà xưởng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với những yêu cầu được đặt ra trong thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Để thực hiện kiểm định này, người ta thường sử dụng một loạt các phương pháp, bao gồm cả việc thí nghiệm và đánh giá hiện trạng bằng cách sử dụng trực quan.

Trong quá trình kiểm định, các yếu tố sau đây thường được xem xét:

So sánh với thiết kế: Một phần quan trọng của kiểm định là xác định xem nhà xưởng hoặc công trình xây dựng có tuân thủ thiết kế ban đầu hay không. Điều này bao gồm kiểm tra kích thước, hình dạng, và vị trí của các thành phần.

Kiểm tra vật liệu: Kiểm định cũng bao gồm việc kiểm tra chất lượng của các vật liệu được sử dụng trong quá trình xây dựng. Điều này đảm bảo rằng vật liệu đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết và không gây ra vấn đề cho công trình sau này.

Thí nghiệm và đo lường: Các thử nghiệm và đo lường được thực hiện để xác định tính chính xác của các thành phần và hệ thống công trình. Điều này có thể bao gồm kiểm tra độ bền, độ cứng, độ bền đứt của các vật liệu và các phần tử cấu trúc.

Ghi nhận và đánh giá trực quan: Trong quá trình kiểm định, việc ghi nhận và đánh giá trực quan là quan trọng. Điều này đảm bảo rằng các khuyết điểm hoặc vấn đề liên quan đến chất lượng có thể được xác định và khắc phục kịp thời.

Quá trình kiểm định nhà xưởng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các công trình được xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Nó cũng giúp đảm bảo rằng tài sản xây dựng có tuổi thọ và hiệu suất mong muốn trong tương lai.

Kiểm định nhà xưởng là gì?

Kiểm định xây dựng là một quá trình quan trọng trong việc kiểm tra và xác định chất lượng của công trình xây dựng hoặc xác định nguyên nhân gây hư hỏng cho sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng. Quá trình này kết hợp việc thực hiện thí nghiệm, quan trắc và sử dụng kiến thức chuyên môn để đánh giá chất lượng công trình, cũng như khả năng chịu lực của các thành phần và công trình xây dựng.

Mục đích của việc kiểm định nhà xưởng:

Xác định chất lượng và hiện trạng công trình: Mục đích chính của kiểm định nhà xưởng là xác định rõ chất lượng và tình trạng hiện tại của công trình. Điều này bao gồm việc kiểm tra xem công trình đã được xây dựng theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật hay không. Nếu có bất kỳ khuyết điểm nào, chúng sẽ được xác định và đánh giá để đưa ra các biện pháp khắc phục.

Hỗ trợ Chủ đầu tư trong quyết định: Kiểm định nhà xưởng cung cấp thông tin quan trọng giúp Chủ đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

Dựa trên kết quả kiểm định, Chủ đầu tư có thể quyết định về việc tiếp tục sử dụng, sửa chữa, nâng cấp hoặc thậm chí là xây mới nhà xưởng. Điều này đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong quá trình sử dụng tài sản.

Chứng nhận đánh giá chất lượng và an toàn: Một trong những ứng dụng quan trọng của kiểm định nhà xưởng là cung cấp chứng nhận về chất lượng, độ an toàn và khả năng sử dụng của công trình. Những báo cáo này thường được yêu cầu khi thực hiện kiểm tra hồ sơ an toàn cho các nhà xưởng. Chứng nhận này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng công trình đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định an toàn, đồng thời cung cấp cho các cơ quan quản lý và bảo hiểm thông tin cần thiết.

Trong tổng hợp, kiểm định nhà xưởng không chỉ giúp xác định chất lượng và an toàn của công trình mà còn hỗ trợ quyết định và cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý và bảo vệ tài sản xây dựng.

Các công tác cần thực hiện khi kiểm định chứng nhận chất lượng nhà xưởng:

Quan sát và kiểm tra hiện trạng công trình: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình kiểm định. ZENA phải thực hiện quan sát và kiểm tra hiện trạng công trình để xác định đặc điểm kiến trúc và kết cấu chịu lực. Các hư hỏng, khuyết tật hiện hữu cần được ghi nhận chi tiết.

Kiểm tra kích thước hình học của cấu kiện chịu lực: ZENA tiến hành kiểm tra kích thước hình học của các cấu kiện chịu lực của công trình để đảm bảo rằng chúng tuân thủ thiết kế và tiêu chuẩn.

Kiểm tra cường độ bê tông: Bằng cách khoan lấy mẫu hiện trường và thử tải tại phòng thí nghiệm, ZENA đảm bảo rằng bê tông đáp ứng các yêu cầu về cường độ.

Thí nghiệm không phá hoại sử dụng súng bật nẩy cũng thường được thực hiện.

Kiểm tra cốt thép trong cấu kiện bê tông: ZENA sử dụng các phương pháp như siêu âm, kết hợp với khoan và đục (nếu cần), để kiểm tra cốt thép trong các cấu kiện bê tông.

Kiểm tra liên kết bu lông: ZENA kiểm tra số lượng, đường kính và độ xiết chặt của bu lông liên kết để đảm bảo tính an toàn và độ chịu lực của hệ thống.

Kiểm tra độ võng và độ thẳng đứng: ZENA xác định độ võng hiện hữu của các cấu kiện như dầm, sàn, kèo, cũng như độ nghiêng của các cột, tường và tổng thể công trình.

Hoàn trả mặt bằng: Nếu có công tác khoan và đục tại hiện trường, ZENA phải đảm bảo rằng mặt bằng được hoàn trả và bảo quản đúng quy trình.

Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực: ZENA thực hiện tính toán để kiểm tra khả năng chịu lực và tải trọng lên kết cấu chịu lực của công trình, đánh giá độ an toàn của công trình.

Lập báo cáo kiểm định: Tất cả thông tin và kết quả kiểm định phải được lập thành báo cáo chi tiết, ghi nhận tất cả các phát hiện và đánh giá.

Cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình: Nếu cấu kiện chịu lực đảm bảo về khả năng chịu lực và biến dạng cho phép, ZENA cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình, xác nhận rằng công trình đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

Những công việc này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình xây dựng, đồng thời cung cấp thông tin chính xác cho các bên liên quan và cơ quan quản lý.

Quy định về thời gian – Chu kỳ kiểm định nhà xưởng

Việc thực hiện kiểm định nhà xưởng theo một chu kỳ cố định là một phần quan trọng của việc duy trì và bảo dưỡng công trình xây dựng. Chu kỳ này được thiết lập để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hư hỏng và sự xuống cấp của công trình trong quá trình sử dụng. Mục tiêu của việc kiểm định chu kỳ này là đảm bảo rằng bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được xử lý kịp thời, giúp duy trì khả năng chịu tải và tuổi thọ của công trình.

Chu kỳ kiểm định công trình thường được quy định bởi các tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến bảo trì và kiểm định. Ví dụ, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9343:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì” quy định chu kỳ kiểm định như sau:

Công trình đặc biệt quan trọng: từ 2 đến 3 năm.

Công trình thường xuyên có rất đông người làm việc hoặc qua lại: từ 3 đến 5 năm.

Công trình công nghiệp và dân dụng khác: từ 5 đến 10 năm.

Công trình thường xuyên chịu ăn mòn khí hậu biển và ăn mòn hóa chất: từ 1 đến 2 năm.

Chu kỳ kiểm định này giúp đảm bảo rằng công trình được theo dõi và đánh giá thường xuyên, giúp ngăn ngừa các vấn đề lớn hơn và bảo vệ tài sản xây dựng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công trình có tính quan trọng cao hoặc có yếu tố an toàn và bảo vệ môi trường.

Nhiệm Vụ Của Công Tác Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng:

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Hiện Tại: Kiểm định công trình nhằm đánh giá lại toàn bộ chất lượng công trình tính tới thời điểm hiện tại. Mục tiêu là cung cấp

Chủ đầu tư với thông tin về tình trạng chất lượng của công trình để đảm bảo an toàn sử dụng và xem xét cải tạo, mở rộng hoặc bảo trì công trình.

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Sau Thay Đổi: Kiểm định công trình sau khi thay đổi công năng sử dụng, tải trọng, cải tạo, hoặc mở rộng. Đánh giá mức độ an toàn của kết cấu công trình sau các thay đổi này để đảm bảo an toàn cho Chủ đầu tư.

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Sau Sự Cố: Đánh giá chất lượng còn lại của công trình sau khi xảy ra sự cố do các nguyên nhân khách quan. Mục tiêu là xác định tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của giá trị công trình và tài sản sau sự cố.

Kiểm Định Công Trình Cho Mục Đích Kiểm Kê Tài Sản: Kiểm định công trình để xác định giá trị tài sản và công trình gắn liền với đất trong quá trình kiểm kê hiện trạng hoặc khi cần thực hiện công tác di dời.

Kiểm Định Công Trình Để Cấp Chứng Nhận An Toàn Chịu Lực: Kiểm định công trình để cấp chứng nhận an toàn chịu lực cho nhà xưởng hoặc công trình, đảm bảo rằng nó đủ an toàn để tiếp tục hoạt động và sử dụng.

Kiểm Định Sau Sự Cố Công Trình: Kiểm định chất lượng công trình sau khi xảy ra sự cố để xác định nguyên nhân hư hỏng, lún, nứt, thấm ố, bong tróc, và hư hại kết cấu. Đánh giá độ an toàn của kết cấu và toàn bộ công trình sau sự cố.

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Cho Mục Đích Hoàn Công, Bảo Trì, Gia Cường: Kiểm định chất lượng công trình để hoàn công, thực hiện bảo trì, nâng cấp, hoặc gia cường công trình.

Nội Dung Kiểm Định Nhà Xưởng:

Kiểm định nhà xưởng là một quá trình quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Nội dung kiểm định nhà xưởng bao gồm:

Đối Với Kết Cấu Bê Tông Cố Thép:

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt, thấm, bong tróc, và xâm thực.

Kiểm tra kích thước tổng thể của công trình và kích thước hình học của các phần như móng, cột, dầm và sàn.

Kiểm tra cường độ của bê tông trong các phần của công trình như cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra số lượng và đường kính của cốt thép trong các phần cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra cường độ của cốt thép trong các phần cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra độ võng của dầm và sàn.

Kiểm tra rung động gây ra bởi thiết bị.

Kiểm tra chiều dày của lớp bê tông bảo vệ các phần cột, dầm, và sàn.

Kiểm tra độ thẳng đứng của các cột.

Kiểm tra độ nghiêng tổng thể của công trình.

Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình.

Đối Với Kết Cấu Thép:

Kiểm tra các khuyết tật và hư hỏng của công trình như nứt.

Kiểm tra kích thước tổng thể của công trình và kích thước hình học của các khung thép.

Kiểm tra cường độ của cốt thép trong khung kèo.

Kiểm tra số lượng, chất lượng liên kết bu lông và mối hàn ở các mắt liên kết.

Kiểm tra biến dạng cục bộ của các chi tiết liên kết.

Kiểm tra biến dạng/nghiêng của bản bụng kèo.

Kiểm tra độ võng của khung kèo.

Trách Nhiệm Của Chủ Đầu Tư Về Kiểm Định Nhà Xưởng:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc kiểm định nhà xưởng bao gồm:

Tổ chức và thực hiện kiểm định hoặc thuê đơn vị kiểm định có đủ năng lực để thực hiện kiểm định.

Cung cấp hồ sơ và tài liệu liên quan cho tổ chức kiểm định, bao gồm hồ sơ bảo trì, bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công, và các tài liệu khác cần thiết cho công tác đánh giá.

Thẩm tra và phê duyệt đề cương kiểm định.

Giám sát quá trình kiểm định.

Xem xét và xác nhận kết quả kiểm định. Trong trường hợp kết quả chưa đạt yêu cầu, Chủ Đầu Tư yêu cầu kiểm định bổ sung hoặc kiểm định lại.

Gửi kết quả kiểm định đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Lưu trữ hồ sơ kiểm định vào hồ sơ bảo trì công trình.

Trách Nhiệm Của Đơn Vị Kiểm Định Nhà Xưởng:

Lập đề cương đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và các quy định của hợp đồng xây dựng.

Thực hiện đánh giá theo đề cương được phê duyệt.

Lập báo cáo kết quả đánh giá và trình Chủ Đầu Tư.

Chịu trách nhiệm về chất lượng công tác đánh giá do mình thực hiện.

Quy trình thực hiện việc kiểm định nhà xưởng

Quy trình thực hiện kiểm định trực tiếp công trình là một phần quan trọng của quá trình đảm bảo chất lượng và an toàn trong xây dựng. Dưới đây là một quy trình tổng quan để thực hiện kiểm định trực tiếp công trình:

Bước 1: Chuẩn bị Trước Kiểm Định

Xác định Mục tiêu: Xác định mục tiêu cụ thể của kiểm định, bao gồm kiểm tra chất lượng, tuân thủ thiết kế, đảm bảo an toàn, và tuổi thọ của công trình.
Lập Kế Hoạch Kiểm Định: Phối hợp với các bên liên quan để lên kế hoạch chi tiết cho quá trình kiểm định. Xác định thời gian, phạm vi kiểm định, và nguồn lực cần thiết.
Chuẩn Bị Tài Liệu: Đảm bảo tất cả tài liệu thiết kế, thiết kế thi công, hồ sơ kỹ thuật và bất kỳ tài liệu liên quan nào được kiểm tra và sẵn sàng sử dụng trong quá trình kiểm định.

Bước 2: Thực Hiện Kiểm Định Trực Tiếp

Kiểm Tra Hiện Trạng: Đến công trường và kiểm tra hiện trạng công trình. Ghi nhận bất kỳ vấn đề hoặc hư hỏng nào.

Kiểm Tra Thiết Bị và Vật Liệu: Kiểm tra sự tuân thủ của các thiết bị và vật liệu được sử dụng trong xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định.

Kiểm Tra Công Nghệ Thi Công: Xác định liệu công nghệ thi công đang được sử dụng có tuân thủ thiết kế và quy định kỹ thuật hay không.

Kiểm Tra An Toàn: Đảm bảo rằng các biện pháp an toàn đã được áp dụng đúng cách để bảo vệ người lao động và người dân xung quanh công trường.

Kiểm Tra Chất Lượng: Thực hiện kiểm tra chất lượng cho từng phần của công trình để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định.

Ghi Nhận Các Sự Cố: Nếu có vấn đề hoặc sự cố phát sinh, ghi nhận chúng một cách chi tiết và xác định các biện pháp sửa chữa hoặc điều chỉnh cần thiết.

Bước 3: Lập Báo Cáo Kiểm Định

Lập Báo Cáo: Tạo báo cáo chi tiết về kết quả kiểm định, bao gồm tất cả các sự cố và phát hiện. Báo cáo cũng nên đề cập đến việc tuân thủ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phân loại Sự Cố: Phân loại sự cố thành các loại, bao gồm sự cố nghiêm trọng cần khắc phục ngay lập tức và sự cố có thể xử lý trong thời gian sau.

Bước 4: Đưa Ra Phản Hồi và Biện Pháp Sửa Chữa

Phản Hồi cho Nhà Thầu: Gửi báo cáo kiểm định và phản hồi cho nhà thầu và các bên liên quan để đảm bảo rằng các vấn đề đã được nêu rõ và yêu cầu sửa chữa.

Thực Hiện Biện Pháp Sửa Chữa: Điều chỉnh công trình dựa trên phản hồi và yêu cầu sửa chữa. Thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết sự cố.

Bước 5: Ký Giấy Chứng Nhận (Nếu Có)

Kiểm Tra Tổng Thể và Ký Giấy Chứng Nhận: Sau khi tất cả các sự cố được xử lý và công trình đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu, kiểm tra tổng thể và ký giấy chứng nhận cho công trình (nếu có).

Quy trình này giúp đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng tiêu chuẩn, an toàn, và đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH TẠI Group 4N: (Căn cứ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng)

Công việc kiểm định chất lượng công trình xây dựng tại Group 4N đồng hành với các chi phí sau đây:

A) Chi phí khảo sát hiện trạng đối tượng kiểm định công trình;

B) Chi phí lập đề cương, thẩm tra đề cương và dự toán kiểm định công trình;

C) Chi phí thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm định công trình;

D) Chi phí thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá chất lượng công trình;

E) Chi phí lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình;

Group 4N là một Công ty có năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Được công nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316425344 do Sở Kế hoạch-Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Chúng tôi cũng đã nhận được chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ ISOQ Việt Nam với mã số ISOQ.2113-QMS, đánh dấu khả năng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thiết kế xây dựng và lập dự toán công trình, thẩm tra thiết kế và dự toán, giám sát thi công công trình, quan trắc công trình, tư vấn đấu thầu và lập dự toán, thi công xây lắp công trình và thi công xây lắp thiết bị.

Chi phí thực hiện kiểm định nhà xưởng như thế nào? phụ thuọc những yếu tố nào.

Chi phí thực hiện kiểm định nhà xưởng có thể biến đổi dựa trên một loạt yếu tố. Dưới đây là những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến chi phí kiểm định:

Kích thước và quy mô của công trình: Công trình lớn hơn và phức tạp hơn thường đòi hỏi nhiều hơn về thời gian và nguồn lực để kiểm định, do đó có chi phí cao hơn.
Loại công trình: Loại công trình cụ thể cũng ảnh hưởng đến chi phí. Công trình công nghiệp, nhà xưởng, cầu đường có thể đòi hỏi các phương pháp kiểm định khác nhau và có chi phí khác biệt.
Phạm vi kiểm định: Đôi khi, việc kiểm định có thể bao gồm một loạt các yếu tố như kiểm tra cường độ bê tông, kiểm tra cốt thép, kiểm tra kết cấu chịu lực, kiểm tra an toàn, v.v. Mỗi phần kiểm định sẽ có chi phí riêng.
Địa điểm: Vị trí địa lý của công trình cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí. Nếu công trình nằm ở vùng có điều kiện hạ tầng kém hoặc cần phải di chuyển đội ngũ kiểm định đến từ xa, thì chi phí vận chuyển và lưu trú cũng cần xem xét.
Tính năng đặc biệt của công trình: Các công trình đặc biệt quan trọng hoặc yêu cầu kiểm định đặc biệt (như các công trình trong ngành công nghiệp hóa chất hoặc dầu khí) thường đòi hỏi các phương pháp kiểm định đắt tiền hơn.
Thời gian và kiểm định định kỳ: Kiểm định định kỳ theo chu kỳ cố định có thể tiết kiệm chi phí so với việc kiểm định không định kỳ hoặc chỉ khi có vấn đề xảy ra.
Nhà thầu kiểm định: Chọn nhà thầu kiểm định có uy tín và kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đến chi phí. Những nhà thầu có thương hiệu tốt có thể tính giá đắt hơn nhưng đảm bảo chất lượng kiểm định.
Yêu cầu bổ sung: Nếu có yêu cầu bổ sung như lập bản vẽ, báo cáo chi tiết hoặc kiểm tra thường xuyên hơn, thì chi phí cũng có thể tăng.
Điều kiện công trình hiện tại: Công trình có hư hỏng hoặc vấn đề kỹ thuật cần sửa chữa trước khi kiểm định sẽ đòi hỏi thêm chi phí bảo trì và sửa chữa.
Yêu cầu pháp lý và quy định: Các yêu cầu và quy định pháp lý địa phương hoặc quốc gia có thể đòi hỏi kiểm định cụ thể và phức tạp, ảnh hưởng đến chi phí.
Do đó, để xác định chi phí chính xác cho việc kiểm định nhà xưởng, cần thực hiện một cuộc thảo luận chi tiết với nhà thầu kiểm định và xem xét tất cả các yếu tố trên để đảm bảo rằng ngân sách được quản lý hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của công trình cụ thể.

Đơn vị tư vấn kiểm định nhà xưởng uy tín chuyên nghiệp

Tại Group 4N, chúng tôi luôn coi mỗi thành viên trong đội ngũ của chúng tôi như là một mắt xích quan trọng. Chúng tôi thấu hiểu rằng trách nhiệm và sứ mệnh của mỗi thành viên là mang đến giá trị và sự an tâm cho khách hàng, ngay cả khi dự án đã hoàn thành. Với Group 4N, chúng tôi luôn tin rằng mọi vấn đề khó khăn đều có hướng giải quyết phù hợp.

Chúng tôi phối hợp với công ty Zena là đơn vị đầu nghành trong lĩnh vực kiểm định nhà xưởng

Chúng tôi tự hào là một công ty kiểm định uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn coi trọng việc duy trì sự tin tưởng của khách hàng bằng cách đảm bảo tiến độ công việc, chất lượng công việc và hiệu suất chi phí.

Về tiến độ công việc, chúng tôi cam kết luôn hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi làm việc đồng bộ và linh hoạt với nhau để đảm bảo điều này.

Về chất lượng công việc, chúng tôi sử dụng năng lực và kinh nghiệm đã tích luỹ từ hàng ngàn dự án trước đây để đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp với điều kiện cụ thể và mục tiêu ban đầu của khách hàng.

Về chi phí, chúng tôi cam kết cung cấp ngân sách kinh tế và hiệu quả. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng giá trị mà khách hàng chi trả là xứng đáng với dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi sở hữu phòng thí nghiệm LAS-XD 203, được cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Chúng tôi cũng có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại. Group 4N tự hào về bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định an toàn cho nhà máy và nhà xưởng.

Chúng tôi đã được Bộ Xây Dựng – Cục Quản Lý Hoạt động Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xây dựng và kiểm định nhà xưởng. Chúng tôi được công nhận là Công ty Kiểm định xây dựng và kiểm định nhà xưởng Hạng 1 trên toàn quốc, phục vụ các khu vực Bắc – Trung – Nam.

5/5 - (1 bình chọn)
author-avatar

About Phan Thanh Nguyễn

Tốt nghiệp Kỹ sư Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, từng kinh qua nhiều vị trí kỹ sư, chỉ huy trưởng các công trình lớn như Nhà máy Yoneyawa - Hòa Cầm, Đường Trường Sơn Đông, Nhà máy Ajinomo - Đồng Nai, và hàng chục ngôi nhà dân dụng khác. Tôi hy vọng sẽ đem lại giá trị tốt nhất với quý khách, giúp quý khách an tâm ở mái ấm bền vững của gia đình mình.

Bài viết cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *